องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน วันที่ 25 - 28 พ.ย. 62 ประจำปีงบประมาณ 2563