องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day อบต.คลองเขิน วันที่ 6 มี.ค. 63


ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บขยะบริเวณวัดดาวโด่ง