องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุไหว้พระ ๙ วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖


โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุไหว้พระ ๙ วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ไหว้พระ ๙ วัด เพื่อให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายความตึงเครียดช่วยแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยให้เห็นความสำคัญของการเข้าวัดไหว้พระ ให้จิตใจบริสุทธิ์ มีคุณงามความดี และช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป