องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 


ประชุมสภา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้มีการจัดให้ประชุมสภา


ประชุมสภา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน ได้มีการจัดให้ประชุมสภา