องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
งานบริหารงานบุคคล
 
เอกสารเผยแพร่
 
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร
 
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
 
อบต.คืออะไร
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของอบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร
การดูแลการทำงานของอบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9
      
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9
  โครงการทำหน้ากากป้องกันไวรัส COVID 19
  กิจกรรม Big Cleaning Day อบต.คลองเขิน วันที่ 6 มี....
  กิจกรรม Big Cleaning Day อบต.คลองเขิน วันที่ 6 ก.พ...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563
  จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถ...
  ทำบุญปีใหม่ อบต. 26 ธ.ค. 62
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู...
  ประเพณีลอยกระทงสาย
   
ท่านพอใจ อบต.คลองเขิน ด้านใด
ด้านบริการประชาชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
ด้านสาธารณสุขฯ
ด้านสาธารณูปโภค
ด้านการส่งเสริมการศึกษา
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
 
 
วิธีทำหน้ากากไว้ใช้เอง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม