องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุสงคราม : www.klongkhern.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน [ 27 เม.ย. 2564 ]5
2 เรื่องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 9 เม.ย. 2564 ]8
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2564 ]11
4 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย [ 18 มี.ค. 2564 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจำศูนย์เด็กเล็กตำบลคลองเขิน [ 8 มี.ค. 2564 ]18
6 โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]19
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน เรื่อง จัดประชุมประชาคม [ 2 มี.ค. 2564 ]17
8 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) [ 15 ก.พ. 2564 ]24
9 สื่อประชาสัมพันธ์ Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" [ 28 ม.ค. 2564 ]33
10 ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างฯ [ 27 ม.ค. 2564 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20